Aktuellt

Uppförande av exklusiva villor med strandtomt i LinnäsUdda i Rimforsa.

Information finns att hämta på Fastighetsbyrån Linköping Eric Mathson.

För närvarande kontrollansvarig för 7 st pågående byggprojekt åt externa byggherrar i och runt Linköping samt Småland. Är ni i behov av KA tjänst i ett projekt så maila Ola på ola@brynet.se så upprättar vi kontrollplan och är behjälpliga i kontakten med bygg och miljö nämnden och tillser att projektet följer Plan och bygglagen PBL.