Linnäs Udda

Vad gör vi?

Kvalitetsansvarig

Är ni i behov av KA tjänst i ett projekt så maila Ola på ola@brynet.se så upprättar vi kontrollplan och är behjälpliga i kontakten med bygg och miljö nämnden och tillser att projektet följer Plan och bygglagen PBL.

Exklusiva villor i Linnäs Udda

Uppförande av exklusiva villor med strandtomt i LinnäsUdda i Rimforsa

Vilka är vi

Fastighets AB Brynet förvärvar och förädlar fastigheter. Vi utför även nyproduktion av villor. Ägarna Ola och Mats Bäckstedt har sysslat med byggverksamhet sedan 1978 då det första byggföretaget Bygg OM AB startades, men är sedan 2014 sålt till två tidigare medarbetare Bolaget utför även tjänsten som Kontrollansvarig (KA) för andra byggherrar i Östergötland samt Västervik.
Ola Bäckstedt
KA – Kvalitetsansvarig
För närvarande kontrollansvarig för flertal pågående byggprojekt åt externa byggherrar i och runt Linköping samt Småland. Är ni i behov av KA tjänst i ett projekt så maila Ola på ola@brynet.se så upprättar vi kontrollplan och är behjälpliga i kontakten med bygg och miljö nämnden och tillser att projektet följer Plan och bygglagen PBL.
Mats Bäckstedt
Byggansvarig
Några ord om Mats …..

Kontakta oss